Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o kreatywnych biznesach...

Aktualności:


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POŚWIĘCONEJ PROJEKTOWI „KREATYWNY BIZNES”

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2012 rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Kreatywny biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada realizację szkoleń dla 55 pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach w tym osób samozatrudnionych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw należących do sektora przemysłu kreatywnego (tj. zgodnie z PKD: SEKCJA J (5811Z;5813Z;5814Z; 5819Z; 5821Z; 5911Z; 5913-14Z;5920Z;6010Z;6020Z;6201-02Z); SEKCJA M (7111Z; 7311Z;7410Z;7420Z) I SEKCJI R (9001-4Z; 9101A; 9101B; 9102Z).

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw należących do sektora przemysłu kreatywnego (tj. zgodnie z PKD: SEKCJA J (5811Z;5813Z;5814Z; 5819Z; 5821Z; 5911Z; 5913-14Z;5920Z;6010Z;6020Z;6201-02Z); SEKCJA M (7111Z; 7311Z;7410Z;7420Z) I SEKCJI R (9001-4Z; 9101A; 9101B; 9102Z).

- I. WARSZTAT KREATYWNEGO PRACOWNIKA (kreatywne warsztaty PhotoShop, Light Room; Media społecznościowe & marketing mobilny; Personal branding i inne)
- II. BIZNESOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY PRZEMYSŁU KREATYWNEGO.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, profesjonalnych szkoleń obejmujących dwa moduły:
Realizatorem projektu jest EuroCompass Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.01.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie oraz zgłoszenia swojego udziału.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

UWAGA!!!
W co najmniej 80% grupę docelową stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym udział w szkoleniu "Warsztat kreatywnego pracownika; Biznesowe aspekty działalności w sektorze branż kreatywnych" zakończyły 3 grupy. Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy pomyślnego ukończenia całego cyklu szkoleniowego i dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty.  
Organizator:Przydatne linki:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
www.efs.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Eurocompass Sp. z o.o.:
www.eurocompass.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

webdesign Dariusz Szurek
www.manea.pl

stat4u